Sikker betaling med Dankort

Hestefoder, Tilskudsprodukter & BigBoxen

Hele sortimentet på lager

Pavo Hestegraesfro

Speciel græsfrøblanding til græsmarker til heste

Græsmarken til heste har brug for stærke græssorter, som er modstandsdygtige over for nedtrapning og måden som heste græsser på. Heste græsser nemlig planten meget kortere af end køer. Græsfrø fra Pavo giver en tæt græstørv og indeholder sunde krydderurter med meget struktur og er dermed ideel til græsmarker til heste.

Om Pavo Hestegræsfrø

Mange græsmarker er sået med græsfrøblandinger til kvæg. Disse græsfrøblandinger har en høj andel almindelig rajgræs, som vokser meget hurtigt (produktionsgræs), og som er fuldstændig tilpasset kvægets behov (bl.a. meget højt indhold af sukker, energi og protein). Med disse græssorter kan køer optimalt producere mælk. Denne blanding er dog mindre egnet til heste, da der til heste bedre kan bruges græs, som er mere strukturrig og sukkerfattig.

Græsmarken til heste har brug for stærke græssorter, som er modstandsdygtige over for nedtrapning og måden som heste græsser på. Heste græsser nemlig planten meget kortere af end køer. Græsfrø fra Pavo giver en tæt græstørv og indeholder sunde krydderurter med meget struktur og er dermed ideel til græsmarker til heste.

Sammensætning Pavo GrassSeed Hvilket græs har du brug for til heste?

 • Da heste græsser græsset så kort af, er det vigtig at vælge sorter i en blanding, som har et lavt vækstpunkt. Hvis græssets vækstpunkt bliver ædt, så stopper græssets vækst. Normalt (kvæg) græs har et noget højere vækstpunkt. Sorterne i Pavo GrassSeed har et meget lavt vækstpunkt.
 • Græssets standhaftighed er meget vigtig. Græstørven får en bedre robusthed og er mere modstandsdygtig over for hestehovenes "vold".
 • Sorterne skal være strukturrige (og ikke højproduktivt græs som skal have meget kvælstof til at vokse hurtigt)
 • I en græsblanding til heste skal fruktan-indekset være lavt. Store mængder fruktan (sukker i græsset) er ikke ønskeligt til heste. Tarmfloraen kan blive overbelastet ved en overdosis af fruktan. Derfor vælges der i en god hesteblanding græs, som har et lavt fruktan-indeks.

Græsfrøblandingen fra Pavo er udviklet med ovenstående i tankerne.

Blandingen består af:

 • 3 forskellige almindelige rajgræsser af den gamle type (total 60%), som kendetegner sig ved et meget lavt vækstpunkt, fremragende strukturværdi, meget modstandsdygtig, en høj resistens mod kronrust og et lavt indhold af fruktan
 • Rød svingel (10%)
 • Engrapgræs, danner meget tæt græstørv (12%), kaldes også græstæppets “betonjern”
 • Engrottehale, klassisk høtype, meget lavt sukkerindhold og meget velsmagende (15%)
 • Krydderurteblanding med bukkehorn, vild gulerod, persille og vellugtende gulaks (3%)

Tips til såning En græsmark til heste kan sås fra april til sidst i september. De varme sommermåneder er mindre egnet. Til såning er rådet at bruge ca. 45 - 60 kg græsfrøblanding per ha. Du skal tage højde for, at der ved såning af meget små jordlodder er behov for mere græsfrø (op mod 60 kg per hektar). Sår en fagmand græsfrøene? Så er 40-45 kilo per hektar generelt tilstrækkeligt.

Det er bedst at lade fagmanden så hestegræs med krydderurter. Når en professionel tager sig af et eller andet kan han præcist angive hvordan jordbearbejdningen og såningen bedst kan foretages. Han har jo kendskab til jorden i dit område. Det er muligt selv at anlægge en græsmark til heste. Nedenfor nogle tips.

 • Der kan ikke gives skræddersyede råd vedrørende gødningen. Vi anbefaler alle, som skal så en jordlod på ny, at tage en jordprøve for først at se, hvordan jordens gødningstilstand er.
 • På grundlag af resultaterne af en jordprøve er det muligt at give et godt råd for at reparere eventuelle mangler på næringsstoffer i jorden (tænk på kalkning for at få pH på korrekt niveau). Vi giver gratis og uforpligtende et gødningsråd for at få jorden helt i orden inden såningen. Send resultatet af jordundersøgelsen til os, og så modtager du et gødningsråd specielt til heste.

Eftersåning og græssåning

Urin, muldvarpeskud og frost- og tørkeskade forårsager åbne pletter på marken. Hvis der ikke er foretaget noget på en mark i mange år, bliver marken mere og mere fyldt med ukrudt. Ved at så en græsmark igennem er det muligt igen at “fylde op” med gode græssorter. Inden du begynder at så eller efterså, skal græsset først slås meget kort. Herefter skal jorden løsnes med en harve, agerslæber eller rive. Du kan efterså med hånden eller med en kunstgødningsspreder. Når der er eftersået, skal jorden rulles. Såning bør foretages af fagmanden. Den bedste periode til såning eller eftersåning er februar/marts eller mellem midt i august og midt i oktober. Alt efter hestegræsmarkens tilstand har du brug for 30 kg Pavo GrassSeed per hektar.

Særlige egenskaber

 • Lavt vækstpunkt og dermed mere resistent mod kort afgræsning
 • Ekstra struktur medvirker til sundere fordøjelse
 • Høj resistens mod kronrust(skimmel) og dermed ekstra velsmagende
 • Dannelse af tæt græstørv
 • Yderst velegnet til marker som plejes med mindre kvælstof(gødning)
 • Med specielle krydderurter som støtter hestens sundhed (luftveje, fordøjelse, vitalitet) og græssets velsmag
 • Lavt fruktan-indeks

Anvendelse

Nødvendigt per hektar:

 • såning på ny: 45-60 kg/ha
 • såning: 30 kg/ha

Pavo GrassSeed har en holdbarhed på 24 måneder. Græsfrøenes produktionsdato står på emballagen. Græsfrøene kan stadig bruges 24 måneder efter produktionen, men derefter reduceres frøenes spireevne.
Anmeldelser

Hvad er erfaringerne?
Der er endnu ikke skrevet nogen anmeldelser