Sikker betaling med Dankort

Hestefoder, Tilskudsprodukter & BigBoxen

Hele sortimentet på lager

20 september 2023 Læsetid 1 minutter

Kvalitetskontrol: Hvad betyder det egentlig?

Det er sådan, vi garanterer foderets kvalitet.

At sikre kvalitet starter med at udvælge sikre råvarer af høj kvalitet og derefter forarbejde dem til hestefoder. For at gøre dette på den bedste måde bruger Pavo to kvalitets- og garantisystemer: GMP+ og Securefeed.

Sikkert foder, fødevaresikkerhed: Securefeed

Vi er tilknyttet SecureFeed. SecureFeed udvikler og administrerer et system til overvågning og risikovurdering af råvarer og deres leverandører. Denne uvildige organisation er derfor et vigtigt kontaktpunkt for fødevaresikkerhed. Alle råvarer, som vi forarbejder, kontrolleres og overvåges med hensyn til fødevaresikkerhed via dette system. Gennem rettidig anerkendelse af risici kan vi om nødvendigt træffe passende foranstaltninger for at garantere kvaliteten af råvarerne.

Arbejder i overensstemmelse med reglerne: GMP+

GMP står for "Good Manufacturing Practice", som egentlig betyder "god produktion procedure". Det er et internationalt kvalitetssystem til sikring af fodersikkerhed. Fordi vi er en GMP-certificeret virksomhed, er vi nødt til at producere vores foder efter de foreskrevne regler. Derudover øger vi løbende vores viden om kvaliteten af råvarerne, vores foder og produktionsprocesserne gennem den internationale GMP-organisation. Uafhængige organer udfører inspektioner af produktionsprocessen for alt det foder, vi producerer. 

Et GMP+ certifikat viser, at vi opfylder de fastsatte kvalitetsstandarder og arbejder fra start til slut i henhold til foreskrevne og pålidelige procedurer. På den måde garanterer certifikatet, at foderet er sikkert for mennesker, dyr og miljø.

Genetisk modificeret, eller helst ikke: NON GMO

Pavo producerer 98% af sine produkter uden GMO-råvarer, hvilket gælder for alle vores mysli, pellets og tilskud. GMO står for Genetically Modified Organism - også kendt som genetisk modificeret organismer. Det betyder, at organismernes DNA bevidst er blevet modificeret af mennesker, så funktionen ændres. For eksempel for at sikre, at en råvare bedre kan modstå tørke, er resistent over for sygdomme eller har en længere holdbarhed. For at kunne hævde, at et produkt er GMO-frit, skal hele processen med råvareindtag, opbevaring, forarbejdning og transport opfylde meget strenge betingelser, der er pålagt af EU.

Læs mere om vores GMO-frie produkter 

Ingen ønsker at bære forbudte stoffer - Doping

En anden vigtig del er, at vi er opmærksomme på, hvilke stoffer der er på dopinglisten. Disse lister holdes opdaterede, og råvarerne undersøges nøje. 

Kontrol

Alle råvarer, der kommer ind på vores fabrik, gennemgår en kontrol for kvalitet, hygiejne og fravær af skimmelsvamp. Og selvfølgelig er der også en kontrol af slutprodukterne. I slutningen af processen udtages der prøver af dem, og de vurderes på baggrund af en analyseplan. Ved at forene ovenstående systemer og håndtere alt, der er involveret i produktionen af hestefoder med den største præcision, tør vi godt sige, at vores foder lever op til de højeste krav.